Badanie MR kolana prawego, sekwencje FSE, SE, obrazy T1-zal, T2-zal oraz fatsat w trzech
płaszczyznach; stan po rekonstrukcji ACL 2012r, brak wcześniejszych badań obrazowych
Zwiększona ilość płynu w jamie stawu. Zmiany bliznowate w ciele tłuszczowym Hoffy. Torbiel Bakera
w dole podkolanowym wielk. ok. 18,5mm x 27mm x 37mm (AP x RL x HF). Uszkodzenie
wielokierunkowe łąkotki przyśrodkowej z jej spłaszczeniem i niejednorodnością sygnału, dochodzące
powierzchni stawowych. Łąkotka boczna bez widocznych zmian urazowych. Stan po rekonstrukcji
ACL. Przeszczep ACL niewidoczny przyudowo, z obszarem pośredniego sygnału w przedziale
środkowym- prawdopodobnie zerwany przeszczep. PCL o podwyższonym sygnale przyudowo,
haczykowato zagięte o zachowanej ciągłości. MCL, LCL- w granicy normy. Cechy uszkodzenia
przyczepu ś.m.podkolanowego.
Ś.m.prostego, więzadło właściwe rzepki- w normie. Pasmo piszczelowo biodrowe o podwyższonym
sygnale przypiszczelowo. Ś.m. dwugłowego w normie. Cechy uszkodzenia chrząstki stawowej na
powierzchniach obciążanych obu kłykci przyśrodkowych, z ubytkami i odczynami podchrzęstnymiosteochodromalacji.
Rzepka bocznie podparta. Fałd przyśrodkowy skierowany dośrodkowo, otoczony
płynem. Chrząstka stawowa rzepki ścieńczała na powierzchni przyśrodkowej z ogniskami
uszkodzenia, poza tym o zachowanej grubości i sygnale.Troczki rzepki o zachowanej ciągłości. W
dole podkolanowym węzły chłonne do ok. 9mm x 7mm w płaszczyźnie strzałkowej skanu. W obrębie
kłykcia przyśrodkowego kości piszczelowej widoczny kanał- najpr. stan po rekostrukcji ACL z
obecnością płynu.