Opis badania.Zróżnicowany przestrzennie.
Czynność podstawa alfa i beta stosownie dla wieku wyrażona prawidłowo,czynność alfa 9-10 Hz o ampl.50-160 uV.RZ obecna.Na tym tle rejestruje się w odprowadzeniach ciemeniowo-skroniowo-potylicznych liczne w grupach i seriach fale theta 5-6 Hz o ampl. do 200 uV, oraz ostrowierzchołkowe fale theta i fale ostro o ampl. 130-180 uV.PS i HW wyraznie nasilają zmiany,szczególnie w czasie HW rejestruje sie napadowe wyładowanie bardzo liczne w odprowadzeniach ciemieniowo-skroniowo-potylicznych ostrowieszchołkowe fale theta i fake ostre o ampl. do 200 uV,oraz uogólnione w sposób napadowy serie fal theta 4 HZ o ampl. do 380-450 uV