Proszę o wyjaśnienie zdania:

Kolorowy histogram 3D przelicza odsetek koloru w obrazie i dokonuje pomiaru amplitudy przepływu w zadanej objętości. Umożliwia to ocenę unaczynienia i przepływu w obrębie bloku tkankowego w przeciwieństwie do pomiarów kolorowego histogramu 2D, w którym oceniane mogą być jedynie płaszczyzny.

Nie rozumiem co histogram mierzy? Przepływ czego? Tak samo nie wiem, jakie płaszczyzny są oceniane w histogramie 2D.

Być może ktoś będzie wiedział coś na temat histogramu?