Edukację w zakresie chorób alergicznych należy niewątpliwie rozpocząć od zrozumienia pojęcia ATOPIA. Jest to bowiem zjawisko zasadnicze w patogenezie, czyli mechanizmie powstania, chorób alergicznych. Na czym polega to zjawisko ? Wiem że wiele chorób alergicznych określa się mianem tego zjawiska.