Czy osoba po wylewie, z utrwalonym migotaniem przedsionków,czerwienicą prawdziwą i zakrzepicą żyły udowej przyjmujący zastrzyki do brzucha może przyjmować również CYCLONAMINE?