Koronografia.lewa tetnica wiencowa.pian zwapnialt zwezony OK 50_60%galaz przednia zstepujaca przechodzi za koniuszek oddaje dwie galezie diagonale.w prox zwezenie OK 50%.galaz okalajaca .oddaje 1galaz marginalna .zmiany przyscienne .prawa tetnica wiencowa .dominujaca.oddaje slaba galaz miedzykomorkowa tylna i silna lewokomorowa