Brodawczak drugiego stopnia u chłopca 13 lat jakie są rokowania?