Jakie jest prawdopodobieństwo (bo to , że w ogóle jest to wiem) zajścia w ciążę w dni "bardzo" płodne 14 dzień 28 dniowego cyklu (przy cyklach 28-29-30) jeśli partner w ogóle nie miał wytrysku ? Ani we mnie ani poza mną. Stosunek bez zabezpieczenia