Witam. Czy te wyniki świadczę o tym że ktoś może mieć boleriozę ?
Anty-Borrelia/IgG 4,71 RU/ml <16 ujemne >=16 do <22 graniczne >=22 dodatnie Badanie wykonano met.Elisa
Anty-Borrelia/IgM 17,08 RU/ml <16 ujemne >=16 do <22 graniczne >=22 dodatnie Badanie wykonano met.Elisa