Badanie kręgosłupa szyjnego wykonano w sekwencjach tse w obrazach T1, T2 zależnych bez podania środka kontrastowego. Skany wykonano w płaszczyznach osiowych, strzałkowych i czołowych. Rdzeń kręgowy izointensywny prawidłowej grubości. Zniesienie lordozy szyjnej. Wypuklina krązka C4-C5 uciska worek oponowy i częściowo zwęża zachyłek nerwu rdzeniowego po stronie prawej. Niewielkie obniżenie przestrzeni międzykręgowej C5-C6. Wtórne zwężenia otworów międzykręgowych. Centralno-lewoboczna przepuklina krążka C5-C6 zwęża kanał nerwu, pośrednio modeluje rdzeń po stronie lewej i uciska korzenie nerwu rdzeniowego po stronie lewej. Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze obrazowanych kręgów. Badanie uwidoczniło przyścienne pogrubienia błony śluzowej obu zatok szczękowych i prawej klinowej oraz polipowate zmiany w prawej zatoce szczękowej.