Bło kregosupa ledzwiowego.Kolana i piety.
Kolana mnie bola oto wynik:Nieznacznie zwężenie szpary stawowej w stawie kolanowym prawym.
Obszar sklerotyczny w kosci piszczelowej lewej.Co ten wynik może oznaczać.
Wynik piet: W obu kościach pietowych nieregularne obszary sklerotyzacji.Ostroga pietowa kości pietowej lewej.Ból.