przejrzystość - l. mętny
nabłonki płaskie - d.liczne
pasma śluzu - nieliczne
bakterie - d.liczne
składniki mineralne - d.liczne szczawiany Ca, dość liczne fosforany bezpostaciowe
erytrocyty świeże i częściowo wyługowane - 5-8 wpw
norma dla erytrocytów jest 3-4 wpw
i znalażłam takie info : Podw
prosze o porade