badanie MR.
wykazało.OBECNOŚĆ OGNISKA(4X4MM)O SYGNALE PŁYNOWYM W RZUCIE CZĘŚCI TYLNEJ PRZYSADKI MÓZGOWEJ W LINII POŚRODKOWEJ.W RÓŻNICOWANIU NALEŻY WZIĄŚĆ POD UWAGĘ MAŁĄ TORBIEL PAJĘCZYNÓWKI PRZEZ PRZEPONĘ SIODŁA,EWENTUALNIE ZMIANY WSTECZNE W EWENTUALNYM TU PRZYSADKI.