Wyniki badania:
Materiał w większości skoagulowany, w partiach zachowanych:
1-2. Carcinoma urotheliale vesicae urinariae- low grade; G2.
Inwazja do warstwy podśluzowej. W wycinkach z podstawy duże zmiany zapalne,
brak mięśniówki.

pT1

3-4 Carcinoma urotheliale vesicae urinariae - high grade.
Inwazja do warstwy podśluzowej.
W wycinkach z podstawy duże zmiany zapalne i drobne fragmenty mięśniówki
wolne; czopy w naczyniach z komórek nowotworowych.
pT1
Opis makroskopowy materiału
1. guz nr 1 pęcherza moczowego - 1-cały mat.
2. podstawa guza nr 1-2 - cały mat.
3. guz nr 2 -3 cały mat.
4. podstawa guza nr 2-4 - cały mat.