Badanie Parametr Wynik Jednostka L H Norma Opis
TSH TSH 4,070 µIU/ml 0,270 4,200 N

Badanie wykonano testem firmy Roche metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas.

FT4 FT4 1,21 ng/dl 0,93 1,70 N

Badanie wykonano testem firmy Roche, metodą elektrochemiluminescencji na aparacie Cobas

anty-TPO anty-TPO <9 IU/ml 0,00 34,00

Badanie wykonano testem firmy Roche, metodą elektrochemiluminescencji, na aparacie Cobas.