Czynność podstawowa zróżnicowana przestrzennie,w odprowadzeniach ciemieniowo-potylicznych składa się z nieregularnego rytmu alfa 9 c/s,napięciu do ok.50-60uV,fragmentów czynności beta.
Rz zaznaczona.
Na tym tle w odprowadzeniach czołowo-centralno-przednioskroniowych rejestrują się na tle artefaktów ruchowych grupy wyostrzonych fal 4-5 c/s zwłaszcza w czasie HV.
Fs nie zmienia zapisu.

Z uwagi na obecność artefaktów ruchowych zapis z utrudnioną interpretacją,zaznaczone w odprowadzeniach czołowo-centralno-skroniowych obustronnie wyostrzone grupy fal theta 4-5 c/s,na tle nieregularnej czynności podstawowej.