Badanie MR kręgosłupa lędźwiowego w sekwencji SE i FSE w obrazach Tl,T2 zależnych w 2 płaszczyznach- poprzecznej i strzałkowej.

Ostatnią wydzieloną tarczę międzykręgową traktuję jako poziom L5-S1.
Lewoboczne skrzywienie kręgosłupa.
Trzony bez zmian ogniskowych, o zachowanej wysokości.

Na poziomach od L1/L2, L2/L3 i L3/L4 widoczne jest obniżenie wysokości przestrzeni międzykręgowych oraz odwodnienie krążków międzykręgowych.
Na L1/L2 i L2/L3 widoczne są: centralno-obuboczne uwypuklenia.

__Na L3/L4 widoczna jest centralno-dwuboczna przepuklina wystająca dokanałowo
na 4 mm z częściowym wpyklaniem się do otworów międzykręgowych. Kanał kręgowy niezwężony.

Na L4/L5 widoczna jest przepuklina centralno-lewoboczna spłycająca lewy zachyłek boczny oraz wraz ze zmianami przeciążeniowymi w stawie międzywyrostkowym zwężajca lewy otwór międzykręgowy.

Na L5/S1 bez cech patologii.


Stożek rdzenia bez zmian.