Wycinek tkanki oskrzela prawe i lewe badanie histopatologiczne drobne fragmenty błony śluzowej oskrzela z cechami przewlekłego zapalenia bez obecności nowotworu złośliwego. Z cytologii wycinków oskrzeli w rozmazach stwierdzono masy śluzowe, krew ,liczne komórki nabłonka migawkowego i nieliczne płaskiego bez cech atypii, fagocyty, limfocyty granulocyty obojętnochłonne. komórek atypowy w rozmazach nie stwierdzono, a w wymazie cytologicznym stwierdzono masy śluzowe, krew ,liczne komórki nabłonka migawkowego, bez cech atypii, fagocyty, limfocyty, granulocyty obojętnochłonne. Wycinki byly pobrane przy bronchoskopii.

A z tomografi komputerowej opis-W płacie górnym prawego płuca pogranicze segmentów 123 obecny jest nieostro odgraniczony obszar zagęszczeń biegnący odwnękowo do opłucnej ściennej o wymiarach około 25 na 60 mm, w jego obrębie słabo wyodrębnia się zmiana guzkowa średnicy około 13 mm w otoczeniu opisywanego obszaru śródmiąższowego i pod opłucnowo obecnych jest kilkanascie rozsianych ognisk satelitarnych o średnicach do około 14 mm, miej liczne zmiany o takim samym charakterze widoczne są także w płacie środkowym i dolnym po tej stronie w miąższu płuca Lewego i pod opłucnowo po tej stronie widoczne są nieliczne rozsiane zmiany o podobnym charakterze i średnicach do około 5 mm, w śródpiersiu przytchawiczo, retrokawalnie, w oknie aortalno-plucnym i w okolicy rozwidlenia tchawica obecne są powiększone węzły chłonne o wymiarach osi krótkiej do około 16 mm. We wnękach obu płuc widoczne są węzły chłonne oskrzelowo- płucne o średnicach do około 13 mm. W trzonach kręgów piersiowych kilka zmian o typie naczyniaków, jednoznacznych zmian o charakterze meta w obrębie objętego badaniem kośćca nie uwidoczniono. Obraz TK w pierwszej kolejności przemawia za tu płuca prawego z rozsiewem w postaci ognisk metastatycznych w obu płucach( z przewaga strony prawej) oraz w węzłach chłonnych śródpiersia i wnęk obu płuc.