Przeglądowe badanie lędźwiowego odcinka kręgosłupa, wykazuje nieznaczną skoliozę lewowypukłą;
poszerzony dysk L4/L5 tworzy miernie nasiloną wypuklinę centralną zbaczającą w stronę prawą, a dysk
L5/S1 - niewielką wypuklinę centralną.