USG stawu kolanowego lewego Wiek 43 lat
Badanie wykonano głowicą liniową , aparatem Acson X300
Staw kolanowy z niewielkim wysiegiem , bez przerostu błony maziowej.
Fałd nadrzepkowy przechodzący w przyrzepkowy przysrodkowy, przebudowany włókniście, dochodzący do chsząstki rzepki.
Zmiany zwyrodnieniowewytwórcze PFJ zs zwęzeniem szpary stawowej , z osteofitą, ze zmianami obrzekowo- włóknistymi ciał tłuszczowych nadrzepkowego i Hoffy, bez przekrwienia.
Ustawienie rzepki w badaniu USgG w normie , bez cech lataralizacji.
Chsząstka stawowa rzepki w czesci przysrodkowej z uszkodzeniem 2 i 3 stopnia, chsząstka stawowa na kłykciach kości udowej w zakresie dostepnym dla USG z uszkodzeniem 2 stopnia.
Więzadło właściwe rzepki w normie.
Zmiany zwyrodnieniowe przyczepów rzepkowych troczków. Obrzęk pod troczkiem bocznym i ITB. Obnizenie echogenicznosci włókien powierzchowych ITB na poziomie nadkłycia kości udowej- zmiany przeciązeniowe, bez przekrwienia..
Ścięgno mięsnia czwororogłowego uda ze zwapnieniami entezopatycznymi, z przebudową degenaracyjną, w przewadze przysrodkowe z przebudową bliznowatą przyszczepu blizszego sMCl i dMCL zachowanej gciągłosci.
Ścięgno brzuchato- półbłoniasta nieposerzona.
Łąkotka przyśrodkowa w zakresie dostępnym dla USG w całosci zmieniona degeneracyjnie z obszarami obnizonej echogenicznosci śródłąkotkowo, zwłaszcza na poziomie trzonu i rogu tylnego.
W rogu tylnym widoczna szczelina horyzątalna.
Nierówne obrysy powierzchni torebkowej trzonu i rogu tylnego oraz stawowe górnej trzonu. Pogrubienie i obrzęk kompleksu więzadłowego okołąkotkowa na poziomie trzonu MM , z niewielką ilością płynu penetrująca pomiędzy sMCL a dMCL – raczej drobna torbiel okołąkotkowa niż poserzona kaletka.
Więzadło poboczne boczne , śćięgno mięśnia podkolanowego oraz dwugłowego uda w normie .
Łąkotka boczna w zakresie dostępnym dla USG z zmianami degeneracyjnymi.
Przyczep piszczelowy więzadła krzyżowego przedniego w normie.
Więzadło krzyżowe tylne niepogróbiałe , o prawidłowym przebiegu.
Struktury naćzyniowo-nerwowe dołu podkolanowego w normie.