Proszę o interpretację badań Tk zatok. Zatoki oboczne nosa wykształcone prawidło. W zatoce szczękowej prawej przy przednio dolnej ścianie zmiana polipowata 3mm. Pogrubienie błony śluzowej w okolicy tej zatoki ok 9mm. Częściowo upowietrznione małżowiny nosowe środkowe. Prawostronne skrzywienie przegrody nosa z kolcem długości 7mm wciskającym się pomiędzy małżowinę nosowa a dolna. Kompleks drożny