W badaniu stwierdza się okrężne pogrubienie błony śluzowej prawej zatoki szczękowej najbardziej nasilone na poziomie zachyłka dolnego zatoki, obejmujące kompleks ujściowo-przewodowy i powodujące jego niedrożność.
Nieznaczne odcinkowo pogrubienie śluzówki lewej zatoki szczękowej, zatoki klinowej oraz zachyłków nadoczodołowych zatoki czołowej.
Kompleks ujściowo-przewodowy lewej zatoki szczękowej drożny.
Zmiany zapalne komórek sitkowych.
Powietrzna małżowina nosowa środkowa prawa-tzw concha bullosa.
Nieznaczne skrzywienie przegrody kostnej nosa w stronę lewą.Proszę o odpowiedż