Witam, Moja niepełnosprawna córka ma wodogłowie. Od dłuższego czasu odczuwa silny ból głowy .
Zrobiliśmy rezonans magnetyczny głowy, lecz nasz lekarz jest na urlopie. Bardzo proszę o interpretację wyniku.

1. niedorozwój ciała modzelowatego i sklepienia mózgu.
2. ektopia migdałków móżdżku poniżej linii basion- opistion z 6 mm do 11 mm do połowy kręgu C2.
3. Pojedyncze podwyściółkowe ogniska heterotopii istoty szarej mózgu w trójkącie i rogu potylicznym ikb.
4. Znacznie większe wodogłowie nadnamiotowe przy stabilnym położeniu drenu zastawki K-O.
5. Wodogłowiowo poszerzony układ komorowy zmniejsza płaszcz mózgu, znacznie wygładza bruzdy na sklepistości obu półkul mózgu, uciska namiot móżdżku, móżdżek z przemieszczeniem migdałków móżdżku jak w pkt. 2 śródmózgowie, pień mózgu. Wodociąg mózgu niedrożny. Światło komory czwartej szpilkowate. Całkowite zamknięcie światła otworów Luschki i Magendiego.
6. Brak rezerw płynowych podnamiotowych.
7. Rezerwy płynowe nadnamiotowe prawie całkowicie wyczerpane.