czy w badaniu moczu powinna być obecnosc leukocytów ? Mam LEU +- 10/WBC/ul