część jamista prawej tętnicy szyjnej wewnętrznej poszerzona wrzecionowato do ok. 7,5 mm średnicy.
Przestrzenie podpajęczynówkowe odcinkowo poszerzone w okolicach czołowo-skroniowych.
Zwapnienia miażdżycowe w wewnątrzczaszkowych odcinkach tętnic szyjnych wewnętrznych.
Niewielkie zmiany hypodensyjne naczyniopochodne w przykomorowej istocie białej płatów czołowych. Proszę o interpretację.