Dzień dobry,
zrobiłem morfologię krwi plus dodatkowe testy i wszystko wydaje się być z normie z wyjątkiem obniżonego LYM%.
Ok dwóch tygodni temu miałem problemy z żołądkiem, niczego nie wydalałem i było podejrzenie przedostania się krwi do układu pokarmowego ( czarny stolec ) czego nie potwierdził chirurg podczas badanie następnego dnia.
Dostałem zalecenie przeprowadzenia badani krwi, plus zastanawiam się nad kuracją Izotekiem lub jakimś jego zamiennikiem i dermatolog polecił mi dodatkowe badania. Czy w poniższych wynikach jest coś niepokojącego, lub mogącego mieć związek z problemami żołądkowymi? Przez dwa tygodnie do dnia przed badaniem zażywałem Polprazol

LIPAZA 33,28 U/l

Morfologia krwi obwodowej:
WBC 9,87
NEU% 65,20
LYM% 23,40
MONO% 9,60
EOS% 1,60
BASO% 0,20
NEU 6,43
LYM 2,31
MONO 0,95
EOS 0,16
BASO 0,02
RBC 5,29
HGB 15,6
HTC 45,5 %
MCV 86,0
MCH 29,5
MCHC 34,3
RDW-CV 13,0
PLT 198
PDW 13,2
MPV 10,3
P-LCR 28,5
PCT 0,2


KOAGULOLOGIA
Czas protrombinowy 10,6
Wskaźnik protrombinowy 101,9
INR 0,98
APTT 33,8

BIOCHEMIA
Potas 4,00
Glukoza 87
Kreatynina 0,84
GFR wg MDRD >60mL/min

Cholesterol całkowity 135
HDL-cholesterol 52
Trójglicerydy 53
LDT-cholesterol 72
AST 22
ALT 26
CRP-białko ostrej fazy 6,0


Mocz-badanie ogólne:

Kolor moczu: słomkowy
Przejrzystość moczu: zupełna
Glukoza w moczu: ujemny
Bilirubina w moczu: ujemny
Ciała ketonowe w moczu: ujemny
SG - Ciężar właściwy moczu: 1,020
pH - odczyn moczu: 6,0
Białko w moczu: ujemny
Urobilinogen w moczu: 0,2 EU/dl
Krew w moczu: ślad
Leukocyty w moczu: ujemny
Azotyny w moczu: ujemny

Osad moczu:
Nabłonki płaskie: 1-2 w p.w.
Leukocyty: podej. w prep.
Erytrocyty: 0-1 w p.w. świeże
Pasma śluzu: pojedyncze
Składniki mineralne: nie znaleziono
Wałeczki: nie znaleziono
Bakterie: mierna flora