Kiedy wyrostek robaczkowy jest oddany do badania histopatologicznego?