Mam skierowanie na badanie genetyczne, w związku z czym mam dwa pytania

1. Czy badanie może wykazać rozwinięty już nowotwór? Czy tylko prawdopodobieństwo wystąpienia
1. Jeśli lekarz po wywiadzie zdecyduje o konieczności przebadania danego genu/genów (np tylko BRCA1), to badanie wykaże obecność nowotworu z innej mutacji?