Witam, ostatnio wykonałem badanie CD57, proszę o interpretację. Badanie było wykonane w kierunku boreliozy lub innych koinfekcji, stwiedzono zapalenie naczyń siatkówki, mam męty w oczach, jestem strasznie osłabiony, częste, nawracające bóle stawów, mięśni i duże problemy natury psychicznej, m. in. problemy z koncentracją, pamięcią.
Limfocyty odsetek 53,4 norma 16-44, w ilości/ul: 2403 norma 1000-3400, WBC 4500 norma 4100-11000; komórki NK (CD3-CD56+) odsetek limfocytów 13,3 norma 7-31 w ilości/ul: 320 norma 90-600, komórki NK CD57+ (CD3-CD56+/CD57+) odsetek limfocytów 5,6 norma 2-17 w ilości/ul: 135 norma 60-360.