Miał ktoś z Was może do tej pory do czynienia z badaniami leków (klinicznymi lub obserwacyjnymi nieinterwencyjnymi)? Jak zapewne wiecie, badania takie przeprowadza się w celu określenie ich skuteczności, bezpieczeństwa, skutków ubocznych etc. Czy uważacie, że są one przydatne/etyczne/wiarygodne etc.? Zapraszam do dyskusji.