Czy będąc na zwolnieniu można wykonać badania np. okulista mocz krew itp. a po zakończeniu zwolnienia pójść dopiero do lekarza medycyny pracy lub w ostatnim dniu?