Axtil
stosowany zazwyczaj w chorobach związanych z nadciśnieniem , niewydolnością serca również po zawale.