Dostałam wczoraj "wynik" badania na awidność cmv igg z następującym opisem: niemożliwa identyfikacja z powodu interferencji przeciwko jądrom komórkowym, mitochondrium lub innym antygenom komórkowym. Z czego może wynikać brak możliwości otrzymania wyniku w/w badania?