Aulin, bezpieczny skuteczny ?? proszę o opinie na temat tego leku !