Atenolol 50
jest stosowany zazwyczaj w chorobach niedokrwienia serca i przy zaburzeniach rytmu serca....