Proszę o interpretację wyniku TK Angio tętnic głowy.Od dawna cierpię na zawroty głowy,które na chwilę obecną stały się dla mnie codziennością.W jaki sposób można mi pomóc,prócz ćwiczeń,leków?
"Zwraca uwagę znaczna asymetria układu żylnego.Zatoka esowata,żyła szyjna wewnętrzna i sploty przykręgosłupowe po stronie prawej dominujące szerokie.Miernie rozwinięte natomiast po stronie lewej.Bez zmian zakrzepowych.Nie uwidoczniono zmian patologicznych w zakresie tętnic mózgowych.Tkanka mózgowa o prawidłowej densyjności.Po podaniu kontrastu nie uwidoczniono ognisk patologicznego wzmocnienia.Układ komorowy symetryczny,nieposzerzony.Struktury centralne nieprzemieszczone.Zbiorniki podstawne zachowane.Kości czaszki prawidłowe.
Wnioski: Nie uwidoczniono zmian patologicznych w zakresie mózgowia i tętnic mózgowych.Asymetria układu żylnego z hypotrofią zatoki esowatej,żyły szyjnej wewnętrznej i splotów przykręgosłupowych po stronie lewej."