mam pytanie czy dodatkowe skurcze komorowe mogą być wywołane na tle nerwowym lub podświadomie