Jak zinterpretować wyniki w ciązy?

TSH 1,37 µIU/ml 0,270 4,200
anty-TPO 241,50 IU/ml
powyzej 21 lat 0 - 34 IU/ml