Wynik badania rezonansu! Badany narząd : ANGIO-MR NACZYŃ MÓZGOWYCH Anomalii rozwojowych, malformacji naczyniowych w obrębie naczyć mózgowych nie stwierdza się. Zatoka poprzeczna, esowata oraz opuszka żyły szyjnej wewnętrznej po stronie prawiej wąskie na całej długości- wariant anatomiczny. Proszę o interpretacje wyniku

Badanie było robione ponieważ, w poprzednim badaniu rezonansu wyszły mi złogi hemosyderyny w splocie naczyniówkowym w rogu tylnym komory bocznej lewej