Proszę o informacje na temat legalności oraz skuteczności tzw. mikroskopowej analizy żywej kropli krwi w diagnostyce i różnicowaniu chorób w kontekście pracy dietetyka. Metoda ta jest coraz częściej stosowana przez dietetyków, lecz budzi skrajne kontrowersje zarówno wśród samych dietetyków jak i pacjentów.