Witam, proszę o pomoc analizy wniosku pod badaniem:
"Próba wysiłkowa trwała 14:00, wykorzystując Bruce protokół. (Czas wysiłku 9:58) Maksymalny wydatek energetyczny wynosił 12.0. Spoczynkowe HR 100 bpm, wzrosło do maksimum HR 174 bpm. Max HR 174 stanowi 100% wartości docelowej HR 173. Max HR 174 obserwowano podczas etapu 5 w 0:34 (9:47) trwania próby. Minutę po zakończeniu wysiłku wartość HR obniżyła się o 22 bpm od 158 bpm do 136 bpm. Spoczynkowe ciśnienie wynosiło 120/70 mmHg. Max BP 150/70 mmHg osiągnięto podczas etapu 5 w 0:09 (9:22) trwania próby. Maksymalne obniżenie ST -1,15mm obserwowano w kanale III podczas etapu 2 próby. Próbę zakończono podczas 5 etapu 00:45 (9:58) na skutek Inny powód.
Próba wysiłkowa ujemna; 9min 45s wysiłku, 12 METs, limit tętna. Bez zaburzeń rytmu oraz diagnostycznych zmian ST-T. IRBBB. Reakcja presyjna prawidłowa."
Dodam że trenuję pływanie. Według moich pomiarów tętna spoczynkowego obecnie wynosi ono 52 bpm, w sezonie spada do 45bpm. Tętno na treningach regularnie przekracza 200 bpm. Czy wyniki badania niosą ze sobą jakiekolwiek przeciwwskazania do treningów? Pod koniec próby nie czułem zmęczenia, dlaczego więc została ona tak szybko przerwana? Dziękuję za pomoc