Analiza nasienia:
prawidłowy:+
czas upłynnienia: 40
objętość: 1,4
Lepkość: +
pH: 8,2
RUCHLIWOŚĆ PLEMNIKÓW
Ogólny%ruchliwy: 37
Ruchliwość postępowa:
a) szybkość linearna: 27
b) wolna linearna i nielinearna: 5
c) brak ruchliwości postępowej: 5
d) brak ruchu w ogóle: 63
Żywotność plemników
Żywych: 97
Aglutynacja: -
Liczba plemników: 73,25
Morfologia plemników
GŁÓWKI:
prawidłowe: 72
duże: 1
male: 3
Stożkowate: 11
gruszkowate: -
Okragle: 6
Amorficzne: 5
Rozdwojone: 2
WSTAWKI
Nieprawidłowe: 13
Kropli cytopl.: -
WITKA
Nieprawidłowe: 2
Kom. spermatogenezy: 5
Leukocyty: 0-2
Erytrocyty: -
Kom. nabłonkowe: poj.
Ogólny odsetek prawidłowych plemników: 67
Test hipoosmotyczny plemników (HOT-TEST): 97

To są wyniki po 4 dniach absencji.
Proszę określić czy pani zdaniem wyniki budzą zastrzeżenia.
Pytanie:
Czy ruchliwość plemników jest stała genetycznie, czy jest zależna od samopoczucia, ostatniego stosunku lub iinnych czynników?

Robert.