ALP Fosfataza alkaliczna (zasadowa) (FA, Falk, FAL)

Norma:
30-120 U/l

Interpretacja: Podwyższony poziom występuje w chorobach wątroby i dróg żółciowych, takich jak: marskość wątroby, zapalenie wątroby, zapalenie dróg żółciowych, czy gruźlica wątroby. Wysoki poziom także wskazywać na choroby nerek, kości, niewydolności serca czy nowotworze.