ALANTAN maść
ostatnio uległam dość poważnemu oparzeniu... czy ta maść pomoże szybciej zagoić ranę???