6 tygodni po operacji przepukliny brzusznej z wszyciem siatki,ból,szczypanie,pieczenie.