WYNIK: 1
Data wykonania badania 29.01.2015
Rodzaj badania: MR STAWU KOLANOWEGO LEWEGO

Opis:
Badanie MR stawu kolanowego lewego w sekwencjach TSE, FATSAT w obrazach T1-, T2- i PD-zależnych, w płaszczyznach- osiowej, czołowej i strzałkowej.
- płyn w jamie stawowej z widocznym pogrubieniem błony maziowej
- uszkodzenie rogu tylnego łękotki przyśrodkowej dochodzące do powierzchni stawowej
- łękotka boczna z uszkodzeniem rogu przedniego sięgającym dołu międzykłykciowego
- ACL o podwyższonym sygnale na całej długości i niejednorodnej strukturze z płynem w otoczeniu- zmiany pourazowe, bliznowate, ciągłość wydaje się być zachowana
- PCL o zachowanym przebiegu i ciągłości, nieznacznie podwyższonym sygnale w części przypiszczelowej, podgięte
- MCL, LCL- bez widocznych zmian
- pasmo piszczelowo- biodrowe i ścięgno m. dwugłowego uda zachowane prawidłowo
- wspólne ścięgno końcowe m. czworogłowego uda oraz więzadło właściwe rzepki o prawidłowym i podwyższonym sygnale w okolicy przyczepu rzepkowego ścięgna m. czworogłowego uda
- niewielkie ognisko uszkodzenia chrząstki na powierzchni obciążanej kłykcia bocznego kości piszczelowej od strony wewnętrznej
- rzepka z tendencją do bocznego podparcia
- ogniska uszkodzenia chrząstki na jej powierzchni przyśrodkowej i bocznej z odczynem podchrzęstnym
- troczki rzepki o zachowanej ciągłości

__________________________________________________ _____________________________________________
WYNIK: 2
Data wykonania badania 24.08.2015
Rodzaj badania: MR STAWU KOLANOWEGO LEWEGO

Opis:
Badanie MR kolana , sekwencje FSE, SE, obrazy T1-zal, T2-zal oraz fatsat w trzech płaszczyznach wykazało:
- Prawidłowa ilość płynu w jamie stawu.
- Cechy śródłąkotkowego uszkodzenia rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej.
- Łąkotka boczna bez zmian urazowych.
- Więzadła krzyżowe i poboczne o zachowanym sygnale, ciągłości i przebiegu.
- Ś.m.podkolanowego w normie.
- Ś.m.prostego prawidłowe.
- Więzadło właściwe rzepki w normie.
- Pasmo piszczelowo biodrowe i Ś.m. dwugłowego w normie.
- Chrząstka stawowa bez ubytków.
- Rzepka symetryczna z tendencją do bocznego podparcia.
- Fałd przyśrodkowy skierowany dośrodkowo.
- Chrząstka stawowa rzepki prawidłowej grubości, bez ubytków.
- Troczki rzepki o zachowanej ciągłości.
- Dół podkolanowy bez zmian.
__________________________________________________ _____________________________________________
Nie jestem lekarzem ale wydaje mi się że wyniki sporo się od siebie różnią, proszę o pomoc i interpretację.