1. Endocervix pokryte nabłonkiem gruczołowym.
2.Endometrium bez cech sekrecji.
3. wycinki tarczycy szyjki macicy pokryte nabłonkiem wielowarstwowym płaskim , częściowo nabłonkiem gruczolowym . W podścielisku obecny jest rozpoznany limfocytarny naciek zapalny.
obraz mikroskopowy odpowiada rozpoznaniu ; Cervicitis chronica.
o co chodzi??